Členské příspěvky - platba

29.01.2017 16:42

Výše členský příspěvků pro rok 2017

 

 

Sokolské

Oddílové

Celkem

Mládež do 18 let

200 + 50

2 000 Kč

2 250 Kč

od 18 - 65 let

500 + 50

1 000 Kč

1 550 Kč

65+ let

200 + 50

1 000 Kč

1 250 Kč

Rodičovská dovolená *

500 + 50

100 Kč

650 Kč

 

Platbu je třeba provést do konce měsíce března 2017 výhradně převodem bankovní účet 107-8254250217/0100.

Do zprávy pro příjemce je bezpodmínečně nutné úvest jméno člena oddílu (ne jméno plátce).
 
Na tento účet je možno složit peníze v hotovosti i na přepážce banky. Upozornujeme, že toto složení v hotovosti je však za poplatek.