Setkání s rodiči

26.02.2016 19:22

Dne 23.2.2016 se uskutečnilo setkání s rodiči.

Touto cestou bychom chtěli rodičům poděkovat za jejich vstřícnost a pochopení.

Nejmladší svěřenci udělali ve svém vývoji obrovský pokrok, za který patří samozřejmě dík Vám, rodičům.

Děkujeme Vám, že jste přijali cestu, jakou Vaše děti v rychlostní kanoistice povedeme.

Jakékoliv podněty či připomínky můžete zaslat prostřednictvím e-mailové adresy kanoehk@gmail.com.