Členské příspěvky 2018

07.02.2018 06:53

Výše členských příspěvků pro rok 2018

 

  Sokolské Oddílové Celkem
Mládež do 18 let 200 + 50 Kč 2 000 Kč 2 250 Kč
od 18 - 65 let 500 + 50 Kč 1 000 Kč 1 550 Kč
65+ let 200 + 50 Kč 1 000 Kč 1 250 Kč
Rodičovská dovolená 500 + 50 Kč 100 Kč 650 Kč

 

Platbu je třeba provést do konce měsíce března 2018 výhradně převodem bankovní účet 107-8254250217/0100.

 
Do zprávy pro příjemce je bezpodmínečně nutné úvest jméno člena oddílu (ne jméno plátce).
 
Na tento účet je možno složit peníze v hotovosti i na přepážce banky. Upozornujeme, že toto složení v hotovosti je bankou zpoplatněno.