Členské příspěvky 2023

 

Výše členských příspěvků pro rok 2023

 
Členské spolkové známky v roce 2023
Vzhledem k blížícímu se XVII. všesokolskému sletu bude v roce 2023 navýšena částka za členskou spolkovou známku. A to takto:
děti, mládež a senioři: 300 Kč
dospělí: 600 Kč
Děje se tak na základě usnesení 13. Sjezdu ČOS o povinné sletové známce v nominální hodnotě 100 Kč pro rok 2023. Celá tato částka bude použita na přípravu a organizaci sletu.
 

  Sokolské Oddílové Celkem
Mládež do 18 let 300 Kč 3.700 Kč 4 000 Kč
od 18 - 65 let 600 Kč 2.400 Kč 3 000 Kč
65+ let 300 Kč 1.700 Kč 2 000 Kč
     

Platbu je třeba provést do konce měsíce března 2023 výhradně převodem bankovní účet 107-8254250217/0100.

 
Do zprávy pro příjemce je bezpodmínečně nutné úvest jméno člena oddílu (ne jméno plátce).
 
Na tento účet je možno složit peníze v hotovosti i na přepážce banky. Upozornujeme, že toto složení v hotovosti je bankou zpoplatněno.