Členské příspěvky 2024

 

Výše členských příspěvků pro rok 2024

 
 

  Sokolské Oddílové Celkem k platbě
Mládež do 18 let 300 Kč 3.700 Kč 4 000 Kč
od 18 - 65 let 600 Kč 2.400 Kč 3 000 Kč
65+ let 300 Kč 1.700 Kč 2 000 Kč
     

 

POZOR!! NOVÝ BANOVNÍ ÚČET OD ZÁŘÍ 2023

Platbu je třeba provést do konce měsíce března 2024 výhradně převodem bankovní účet:

 2902563725 / 2010.

 

Do zprávy pro příjemce je bezpodmínečně nutné úvest jméno člena oddílu (ne jméno plátce).
 
Na tento účet je možno složit peníze v hotovosti i na přepážce banky. Upozornujeme, že toto složení v hotovosti je bankou zpoplatněno.