Členské příspěvky 2020

 

Výše členských příspěvků pro rok 2020

 

  Sokolské Oddílové Celkem
Mládež do 18 let 700 Kč 2 000 Kč 2 700 Kč
od 18 - 65 let 1000 Kč 1 000 Kč 2 000 Kč
65+ let 700 Kč 1 000 Kč 1 700 Kč
Rodičovská dovolená 1000 Kč 100 Kč 1 100 Kč

Platbu je třeba provést do konce měsíce března 2020 výhradně převodem bankovní účet 107-8254250217/0100.

 
Do zprávy pro příjemce je bezpodmínečně nutné úvest jméno člena oddílu (ne jméno plátce).
 
Na tento účet je možno složit peníze v hotovosti i na přepážce banky. Upozornujeme, že toto složení v hotovosti je bankou zpoplatněno.