Sezóna rychlostní kanoistiky 2017

08.11.2016 17:42

Vzhledem k tomu, že již v tomto předvánočním čase spousta rodičů je již povinna ve svém zaměstnání sdělit svým zaměstnavatelům a spolupracovníkům termíny své letní dovolené, věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

 

Všichni závodníci našeho oddílu, jsou povinni účastnit se závodů tzv. Českého poháru (ČP). U větších závodníků výsledky a u malých závodníků účast na těchto závodech má vliv na přidělování finančních prostředků od Českého svazu kanoistiky. Vzhledem k tomu, že rychlostní kanoistika nepatří mezi vybrané sporty jako jsou například fotbal a hokej, potřebuje náš oddíl i sebemenší finanční prostředky a ty jsou právě závislé na výsledcích a účasti závodníků na závodech ČP.

 

Účast na závodech lokálního typu, je pro děti potřebná nejen z důvodu tréninku (závod je nejlepší trénink) a především i pro získání tzv. závodních zkušeností.

 

V okamžiku, kdy budou známy termíny závodů pro rok 2017, kterých se náš oddíl zúčastní, bude termínová listina na našem webu ihned zveřejněna. Z těchto důvodů, je třeba náš web pravidelně sledovat.

 

Z důvodů shora uvedených právě Vás, rodiče, žádáme abyste přizpůsobily návštěvy babiček, plány dovolených s dětmi v jarním a letním období právě tak, aby nedošlo ke kolizi Vašich dovolených se závody ČP.

 

Asi opravdu nejdůležitější akcí roku je Mistrovství republiky ČR, které se většinou koná na konci měsíce července nebo na přelomu měsíců července a srpna. Tomuto závodu vždy předchází soustředění a intenzivní trénink. Ani v tomto období neplánujte takové aktivity, které by omezily kanoistický trénink Vašich ratolestí. Proto prosím směřujte své dovolené a tábory na měsíc srpen.

 

Na závěr je nutno připomenout, že náš oddíl pořádá i na jaře závody na řece Labi na náplavce v Hradci Králové. Těchto závodů je více než povinnost se zúčastnit (pro závodníky). Tato povinnost samozřejmě platí i pro všechny příbuzné malých závodníků :) Loňský ročník Hradeckého kilometru měl obrovské ohlasy u kanoistické veřejnosti i u diváků, kteří se na závody přišli podívat.

 
 
Vážení rodiče a závodníci, děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám všem hodně úspěchů a to nejen ve sportu, ale i Vašem občanské životě.